Blog

I U MALIM PREDUZEĆIMA MOGUĆE ZAPOSLENJE OSI

Domino Dizajn d.o.o. je mala hrvatska kompanija specijalizovana za dizajn i IT sektor. Uz finansijsku pomoć Hrvatskog instituta za stručnu procjenu, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom lansirali su projekat 2018, kako bi zaposlili dvije osobe s invaliditetom, jednu osobu oštećenog sluha i jednu osobu sa fizičkim invaliditetom za razvoj web aplikacije.
Cilj Domino Dizajna je da kreira nezavisnu kompaniju gdje osobe s invaliditetom i osobe bez invaliditeta rade zajedno.
Uvjereni su da su osobe s invaliditetom vrijedne, lojalne i dobar resurs za bilo koji posao, a i uz znanje raspoređivanja na poslove koji se mogu u potpunosti obavljati, uz pokazivanje punog potencijala.
Prije početka projekta, Domino Dizajn je nabavio svu neophodnu opremu, prilagodio radno mjesto i regrutovao zaposlene s invaliditetom, pruživši im, cjelogodišnju obuku o IT-u.
Tehnologija je puno pomogla u obezbeđivanju razumnih adaptacija.
Zaposlene OSI su postale dio tima, integrisale se, a posao je imao pozitivan uticaj na njihov život i finansijsku situaciju.
Ovaj projekat se smatra uspješnim, jer je dizajniran da funkcioniše na otvorenom tržištu rada i ono najvažnije pokazuje da je i u malim preduzećima moguće regrutovanje, zaposlenje osoba s invaliditetom.
S obzirom na planove kompanije za dalji razvoj primjene visokotehnoloških projekata, važno je zaposliti osobe koji imaju prave tehnološke vještine.
Do kraja 2020. godine kompanija je stekla uslov i za zaposlenje druge osobe s invaliditetom, uz obezbjeđenje stabilne prihode i realne mogućnosti za rast i razvoj.

Prevela i pripremila: Katarina Bigović

Izvor: EUvsDISCRIMINATION GUIDE

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala