Blog

ANALIZA MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom,
poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih, dužan je da zaposli 1 osobu s
invaliditetom, a poslodavac koji ima više od 50 zaposlenih dužan je da zaposli 5%
osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Ukoliko ne zapošljava osobe
s invaliditetom, dužan je da plati poseban doprinos za nezapošljavanje OSI u visini od
20% prosječne bruto plate u Crnoj Gori za prethodnu godinu, a što u 2021. iznosi
156,60€ za svaku osobu koju bi morao da zaposli, a nije je zaposlio. Važno je naglasiti
da u slučaju da poslodavac zaposli osobu s teškim invaliditetom tj. osobu s 80% i više
invaliditeta, smatra se kao da je zaposlio 2 osobe s invaliditetom, što dovodi do
umanjenja plaćanja obaveze za 2 OSI, a što iznosi 313,20€. Osim toga, poslodavac koji
zaposli osobu s invaliditetom ima pravo na subvenciju zarade u visini od 75% isplaćene
bruto plate toj osobi, a koju mu Zavod za zapošljavanje refundira.
Uz pažljivu analizu finansijskih efekata zapošljavanja osobe s invaliditetom ili plaćanja
posebnog doprinosa, svaki poslodavac bi utvrdio da je isplativije zaposliti osobu s
invaliditetom nego plaćati poseban doprinos. Osim toga, zapošljavanjem OSI
poslodavac dobija jednog radnika više, a često bude i u dobiti u finansijskom smislu.
Da bismo potvrdili navedeno, u tabeli ispod dajemo pregled finansijskih efekata
zapošljavanja OSI.

Neto plata - 300,00 € 350,00 € 400,00 € 450,00 € 500,00 € 550,00 € 600,00 €

Trošak poslodavca u
procentu od neto plate - 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 %

Trošak poslodavca
u novčanom iskazu - 165,00 € 192,50 € 220,00 € 247,50 € 275,00 € 302,50 € 330,00 €

Iznos posebnog
doprinosa za 1 OSI - 156,60 € 156,60 € 156,60 € 156,60 € 156,60 € 156,60 € 156,60 €

Mjesečni finansijski
efekat zapošljavanja 1 OSI - 8,40 € 35,90 € 63,40 € 90,90 € 118,40 € 145,90 € 173,40 €

Godišnji finansijski
efekat zapošljavanja 1 OSI - 100,80 € 430,80 € 760,80 € 1.090,80 € 1.420,80 € 1.750,80 € 2.080,80 €

Za poslodavca koji ima više od 50 zaposlenih, a koji zaposli osobu s procentom
invaliditeta manjim od 80% važi tabela iznad, dok u slučaju zapošljavanja OSI s teškim
invaliditetom tj. OSI s više od 80% invaliditeta, poslodavcu se umanjuje poseban
doprinos za 2 OSI i tom slučaju je finansijski efekat kao u tabeli koja slijedi.
Tabela 2: Za poslodavca koji ima više od 50 zaposlenih

Neto plata - 300,00 € 350,00 € 400,00 € 450,00 € 500,00 € 550,00 € 600,00 €

Trošak poslodavca u
procentu od neto plate - 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 %

Trošak poslodavca
u novčanom iskazu - 165,00 € 192,50 € 220,00 € 247,50 € 275,00 € 302,50 € 330,00 €

Iznos posebnog
doprinosa za 1 OSI - 313,20 € 313,20 € 313,20 € 313,20 € 313,20 € 313,20 € 313,20 €

Mjesečni finansijski efekat
zapošljavanja 1 OSI - -148,20 € -120,70 € -93,20 € -65,70 € -38,20 € -10,70 € 16,80 €

Godišnji finansijski efekat
zapošljavanja 1 OSI - -1.778,40 € -1.448,40 € -1.118,40 € -788,40 € -458,40 € -128,40 € 201,60 €


Kao što se može vidjeti, ukoliko bi poslodavci koji imaju od 20 do 50 zaposlenih umjesto
plaćanja posebnog doprinosa zaposlili osobu s invaliditetom imali bi minimalan trošak u
zavisnosti od visine neto plate koju bi ta osoba dobijala, dok bi poslodavci koji imaju
više od 50 zaposlenih i zaposlili OSI sa više od 80% invaliditeta imali manje finansijskih
izdataka osim ukoliko bi toj osobi bila neto plata u iznosu od 600,00 € u kom slučaju bi
imali beznačajno veći finansijski izdatak.

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala