Informacija

Strategija za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori 2016. - 2020. u pdf formatu

Strategija za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori 2016. - 2020. u pdf formatu

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala